Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Celé interní video Godfall, ale nepochází z PS5

Moc starý únik.

Po pár vteřinách dávkovaná rubačka (zde a zde) od Counterplay Games a Gearboxu tento týden utekla na internet v kompletním interním videu o délce jedné minuty.

Důležité je jeho datum, které sahá zpět do začátku roku 2019.

Čili ač je Godfall hrou cílenou na PlayStation 5, tyhle záběry nebyly nakonec pořízeny na ní, jak se myslelo, nýbrž jen na počítači.

Také se neví, jestli interní video vzniklo před rozhodnutím udělat z toho nextgen titul, nebo ještě předtím, což by samozřejmě snižovalo atraktivitu a vypovídací hodnotu celého materiálu.

Watch on YouTube

Read this next