If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Chcete vidět příběh The Last of Us v 60 sekundách?

Jak se dá očekávat, budou tam spoilery.

Tvůrce tohoto videa Jay zkombinoval animaci podobnou South Parku s příběhem ze hry The Last of Us, který se pokusil převyprávět v 60 sekundách. Překvapivě se mu tam vešly všechny důležité části ze hry, která trvá dohrát dlouhých 14 hodin, takže pokud nemáte moc času... Jenom asi pochopíte, že tam budou spoilery, že ano?

Tagged With

Comments