If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Co byste řekli na singleplayerovou odbočku The Division?

Nápad tvůrce.

V žádném případě to nelze brát jako nějaký náznak či snad dokonce důkaz, že by se taková věc chystala. Spíš to je pouhé sondování terénu.

Designér levelů z TT Games, studia zaměřeného na LEGO hry, vznesl otázku, co byste řekli na takovou singleplayerovou odbočku The Division?

Nápad se zalíbil kreaetivnímu řediteli The Division 2, kterým je Julian Gerighty, a předal ho dál fanouškům:

Teoretická odbočka by se zaměřila na odvyprávění příběhu na pozadí a na postavy, se kterými se setkáváte v mulťáku hlavní hry.

"Když se nad tím zamyslíte, je tady ohromný potenciál na prozkoumání osudu hlavního hrdiny a jeho rodiny. The Division se dosud nevěnovalo tomu, co agenti musejí podstoupit a obětovat, i jak temnými událostmi si museli projít," zamyslel se Tim Spencer.

Motivuje to UbiSoft ke spolupráci s nějakým externím studiem, které by pro něj takovou menší hru vyrobilo?

Jinak DC Outskirts: Expeditions, první zdarma šířená epizoda pro The Division 2, vyjde pro majitele Season Passu dne 23. července.

Tagged With

Comments