If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak zajistit bezpečí návštěvníků Jurského parku

Druhé ze série videí o Evolution 2.

Do listopadového vydání nezbývá tolik času, takže na nás studio Frontier Developments musí hrnout materiály ve vysokém tempu. V rozmezí dvou týdnů tak dostáváme už třetí video, po deseti minutách z hraní a Gamescom videu.

Jedná se o další díl ze série Park Management Guide, v němž budete informováni o tom, jaké funkce a nástroje máte k dispozici pro obhospodařování vašeho Jurského parku.

Tentokrát se zaměřuje na různé návštěvníky parku, jak důležité je zajistit jejich komfort a bezpečí, když přijdou do kontaktu s ještěry a dinosaury, které uvnitř chováte.

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments