Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kanaďané a Maoři z datadisku Civilization 6

Dva vůdci.

2K Games a Firaxis zveřejnili další videa o únorovém datadisku Gathering Storm pro Civilization 6 (Alza.cz).

Tentokrát představují vůdce Kanady (Wilfrid Laurier) a Maorů (Kupe), čili původních polynéských obyvatel Nového Zélandu.

Watch on YouTube
Watch on YouTube
Watch on YouTube

Read this next