If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

O vlastnostech Civilization 6: Gathering Storm

Video v kostce.

Druhý datadisk pro Civilization 6 (Alza.cz) přidá do hry aktivní planetu, jejíž geologie a klima přinese unikátní nové výzvy pro hráče. Budou tedy čelit hrozbě přírodních katastrof a musejí pečlivě nakládat se zdroji energie, nicméně zase se jim to vrátí na speciálních odměnách. Společně s lídry jiných národů tak budou hledat řešení, jak se vypořádát s měnícím se klimatem.

Hezké šestiminutové video, které vám v kostce a srozumitelně představí hlavní vlastnosti únorového, jen digitálního rozšíření Gathering Storm, včetně úvodního renderovaného filmečku, sledujte zde:

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Civilization VI

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments