If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Příběhový trailer God of War Ragnarok

Ze State of Play.

Budou Kratos a Atreus svázáni osudem nebo ho vezmou do svých rukou?

Podívejte se na nový příběhový trailer God of War Ragnarök, který byl odhalen během State of Play:

Tagged With

Comments