If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Realistický mód z Left 4 Dead 2

Bude víc než jen stíženým stupněm obtížnosti.

Chet Faliszek z Valve na naší nedávné Eurogamer Expo také poprvé odkryl realistický mód z Left 4 Dead 2 aneb zbrusu novou obtížnost.

"Nebude to o tom, že jsme vzali obtížnostní stupeň Expert a jen ho hráčům trochu ztížili," bránil se Faliszek hned v úvodu diskuse. "Realistický mód totiž budete moci hrát zároveň s kteroukoliv z těch čtyř původních obtížností."

Projeví se to třeba tak, že pokud vás ve hře jednou udeří Witch, zkrátka zemřete a nebudete mít šanci, jak se vrátit zpět (vyjma toho, že někdo z vašeho týmu použije možnost defib).

Celé to tedy má spočívat především ve správné týmové komunikaci a vzájemné pomoci. Jedině společně totiž budete mít šanci obstát tvrdým protivníkům, proti nimž sami nic nezmůžete.

Comments