If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Rozbalování standardní krabičky Dishonored

Některé obchody totiž začaly s prodejem dříve.

A ještě fotka účtenky PS3 verze z obchodu na Floridě, který se neobtěžoval čekat do oficiálního zahájení prodeje v úterý:

Tagged With

Comments