Dva proslulí válečníci vtrhnou na bojiště Total War Saga: Troy

Frakční balíček Rhesus & Memnon.

14. prosince dorazí balíček Rhesus & Memnon do hry A Total War Saga: Troy, v němž vylepšíte obranu Tróje se dvěma legendárními hrdiny.

Frakční balíček vypustí na bojiště dva proslulé válečníky Iliady - thráckého krále Rhésa a etiopského krále Memnóna. Tyto impozantní postavy s sebou přinášejí unikátní mechaniky kampaní, zničující schopnosti hrdinů a jednotek a dvě zcela nové vojenské soupisky skládající se ze 49 různých oddílů.

Rhésos - Mocný Rhésos je odhodlaný a neúnavný velitel, který pochází z hustě zalesněných thráckých údolí, jež byla domovem nespočtu válečnických kmenů a hrůzostrašných prastarých bohů. Jeho armády spoléhají na prudké prvotní střety a rozhodné výpady a jeho vojáci bojují převážně bez štítů. Mají však dobré útočníky, průraznou sílu a výbornou morálku.

Mechaniky kampaně:

Nesčetný zástup: Rhésos musí najít thrácké kmeny, jež mezi sebou válčí, a sjednotit je pod jednou, společnou vlajkou. Tím se odemkne možnost povolat mocné armády zástupů, které zpustoší zemi věčných nepřátel.

Thrácké rituály: Rhésos, obdařený nesmírnou náboženskou mocí, se snaží potěšit staré thrácké kulty. Ty poskytují řadu bonusů, včetně přístupu k elitním jednotkám, bonusů pro sídla a vylepšení vojsk.

1

Memnón - Válečnický král Memnón je vzdáleným bratrancem princů Parida a Hektóra a je vůdcem mocných multikulturních armád Etiopie, vazalského státu faraonského Egypta. Je známý pro svou bojovou zdatnost, v níž se může měřit s tou Achilleovou. Jeho soupiska je plná rychlých válečníků s lehkým brněním a nástroji, díky nimž se dokáží držet v bitvě, a každá z kultur v jeho soupisce přináší mocné strategické výhody.

Mechaniky kampaně:

Horda: Memnón má jediný cíl - srovnat se zemí každou píď Achaie. Jeho válečná výprava tedy nemůže obývat sídla, ale může využívat výhod Válečné kořisti a posilovat tak jeho válečné úsilí při obraně Tróje.

Faraonův sluha: Memnón se spoléhá na to, že vliv a bohatství jeho faraona pomůže posílit jeho řady vojáků z dalekých zemí. Musí vydávat královské dekrety, ale odemknul jednotky ze všech čtyř oblastí: Etiopie, Egypta, Kanaánu a Súsy.

Důmyslný stratég: Memnón nemá přístup k agentům špionům, vyslancům a kněžkám, kteří by pomohli jeho válečnému úsilí. Namísto toho jeho postavení láká stoupence tábora, kteří posilují jeho armády nebo mu poskytují speciální předbitevní akce. Více ve FAQ.

Reklama

Související obsah

Švindlovali EA s počtem hráčů Battlefield 2042?

Tvrdí to insider + srovnání s čísly Deep Rock Galactic.

Poprvé letmo ukázány old-gen verze Dying Light 2 a co-op

+ nadšené citace redaktorů po novinářské předváděčce.

Ultraširoký trailer k dnešnímu uvedení God of War PC

Ale pozor + o složitém zprovoznění režimu.

Také na webu...

Švindlovali EA s počtem hráčů Battlefield 2042?

Tvrdí to insider + srovnání s čísly Deep Rock Galactic.

Poprvé letmo ukázány old-gen verze Dying Light 2 a co-op

+ nadšené citace redaktorů po novinářské předváděčce.

Diablo Immortal má přinést debut herní třídy Blood Knight

Někdo ji vyhrabal v čínském klientovi mobilní odnože.

- komentáře (0)

Po 30 dnech od publikování článku se diskuse automaticky zavírají, ale v rozpravě můžete pokračovat v našem fóru!

Schovat komentáře s nízkým hodnocením
Pořadí
Vlákna