If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Seznámení s trojicí postav z Total War Saga: Troy

Krátké filmečky.

SEGA a Creative Assembly uvolnili několik filmečků z nadcházející strategie A Total War Saga: Troy, která bude v srpnu po úvodnich čtyřiadvacet hodin dostupná zdarma.

Věnují se postavám jako Agamemnon (král oblasti Mycenae), Paris a Menelaus.

Ačkoli to tedy nejsou záběry z hraní, seznámíte se s jejich armádami či stylem boje.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments