If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dva proslulí válečníci vtrhnou na bojiště Total War Saga: Troy

Frakční balíček Rhesus & Memnon.

14. prosince dorazí balíček Rhesus & Memnon do hry A Total War Saga: Troy, v němž vylepšíte obranu Tróje se dvěma legendárními hrdiny.

Frakční balíček vypustí na bojiště dva proslulé válečníky Iliady - thráckého krále Rhésa a etiopského krále Memnóna. Tyto impozantní postavy s sebou přinášejí unikátní mechaniky kampaní, zničující schopnosti hrdinů a jednotek a dvě zcela nové vojenské soupisky skládající se ze 49 různých oddílů.

Rhésos - Mocný Rhésos je odhodlaný a neúnavný velitel, který pochází z hustě zalesněných thráckých údolí, jež byla domovem nespočtu válečnických kmenů a hrůzostrašných prastarých bohů. Jeho armády spoléhají na prudké prvotní střety a rozhodné výpady a jeho vojáci bojují převážně bez štítů. Mají však dobré útočníky, průraznou sílu a výbornou morálku.

Mechaniky kampaně:

Nesčetný zástup: Rhésos musí najít thrácké kmeny, jež mezi sebou válčí, a sjednotit je pod jednou, společnou vlajkou. Tím se odemkne možnost povolat mocné armády zástupů, které zpustoší zemi věčných nepřátel.

Thrácké rituály: Rhésos, obdařený nesmírnou náboženskou mocí, se snaží potěšit staré thrácké kulty. Ty poskytují řadu bonusů, včetně přístupu k elitním jednotkám, bonusů pro sídla a vylepšení vojsk.

Memnón - Válečnický král Memnón je vzdáleným bratrancem princů Parida a Hektóra a je vůdcem mocných multikulturních armád Etiopie, vazalského státu faraonského Egypta. Je známý pro svou bojovou zdatnost, v níž se může měřit s tou Achilleovou. Jeho soupiska je plná rychlých válečníků s lehkým brněním a nástroji, díky nimž se dokáží držet v bitvě, a každá z kultur v jeho soupisce přináší mocné strategické výhody.

Mechaniky kampaně:

Horda: Memnón má jediný cíl - srovnat se zemí každou píď Achaie. Jeho válečná výprava tedy nemůže obývat sídla, ale může využívat výhod Válečné kořisti a posilovat tak jeho válečné úsilí při obraně Tróje.

Faraonův sluha: Memnón se spoléhá na to, že vliv a bohatství jeho faraona pomůže posílit jeho řady vojáků z dalekých zemí. Musí vydávat královské dekrety, ale odemknul jednotky ze všech čtyř oblastí: Etiopie, Egypta, Kanaánu a Súsy.

Důmyslný stratég: Memnón nemá přístup k agentům špionům, vyslancům a kněžkám, kteří by pomohli jeho válečnému úsilí. Namísto toho jeho postavení láká stoupence tábora, kteří posilují jeho armády nebo mu poskytují speciální předbitevní akce. Více ve FAQ.

Témata v tomto článku

Sledujte témata a dáme vám vědět, až k nim publikujeme něco nového.  Manage your notification settings .

About the Author

Redakce

Contributor

Comments