If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Bohemia Interactive: Fakta o vývojářích Arma 3 zadržených v Řecku

Prý fotili na veřejných místech a natáčeli jízdu z dálnice.

Tisková zpráva Bohemia Interactive ze 17. září 2012 v plném znění - Od minulé neděle, kdy byli v Řecku na ostrově Lemnos zadrženi dva naši spolupracovníci, zaměstnanci firmy Bohemia Interactive, a.s. proběhla v médiích řada spekulací a úvah, proč se tak stalo. Byly dokonce prezentovány i úvahy o tom, že tito naši kolegové vnikli do uzavřeného vojenského prostoru nebo že pořizovali fotodokumentaci vojenských základen pro účely zlepšení grafické reprezentace počítačové hry Arma 3, vyvíjené naší společností. S velkým předstihem před vznesením jakéhokoli formálního obvinění - jen pár hodin poté, co byli zadržení místní policíí - řada médií přímo hovořila o špionáži.

Nyní, po získání dalších informací přímo na místě a po rozhovoru s oběma kolegy a jejich právním zástupcem, který je detailně obeznámen s vyšetřovacím spisem, Vás můžeme ujistit, že tyto spekulace nejsou pravdivé. Oba tito zaměstnanci a současně naši kamarádi - Ivan Buchta a Martin Pezlar - navštívil ostrov jako turisté. Jejich dovolená byla výsledkem zájmu o ostrov, kterým je inspirováno prostředí počítačové hry Arma 3, na jejímž vývoji oba již dva roky pracují.

Stejně tak jako bezpočet jiných turistů přijíždějících každoročně obdivovat krásy a pohostinnost Řecka, fotografovali a filmovali na veřejných místech. Mimo jiné natočili krátké video během jízdy po nejfrekventovanější silnici vedoucí z mezinárodního letiště, v jehož jedné části jsou v dálce vidět nějaké hangáry a soubor několika budov. Je velmi pravděpodobné, že řada turistů má stejné fotky ve svém rodinném albu aniž by věděla, že sebe či své rodiny tak vystavila nějakému riziku.

Upřímně doufáme, že celá situace je pouze nešťastné a hluboké nedorozumění. Ve hře obsažený Limnos je již takřka dokončený, a jeho ztvárnění má daleko do identické kopie reálné oblasti. Prostředí ve hře bylo významně upraveno aby odpovídalo příběhu hry, který se odehrává v čistě fiktivním prostředí roku 2035. Bylo také zmenšeno na 75 % velikosti reálného ostrova a nesnaží se o zobrazení jakýchkoli reálných vojenský objektů na skutečném ostrově Limnos.

Abychom stručně shrnuli celou situaci, naši kolegové:

- Navštívili Limnos jako turisté na zájezdu v rámci své dovolené.

- Nevstoupili do žádného vojenského prostoru.

- Nepořizovali žádné záběry vojenských objektů pro použití v Arma 3.

Omlouváme se za veškerá případná zdržení nebo odmlku v komunikaci ohledně této události. V současné době je veškeré naše úsilí směřováno na podporu Ivana a Martina, jejich rodin a snaze dostat oba bezpečně zpět domů. Jakákokoli forma podpory našim zadrženým kolegům a kamarádům je za daných okolností velmi vítána.

Související články o kauze zde.

Tagged With

Comments