Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dragon Age 4 stále jen v deníčku

Koncepty a motion-capture.

Ani koncem léta nebyli BioWare připraveni plnohodnotně oznámit Dragon Age 4. Bylo by bláhové si myslet, že za pár měsíců od E3 v době koronavirové nějak výrazně pokročili.

Ocenit však musíme, že se aspoň vytasili s vývojářským deníčkem, v němž ukazují nové koncepční artworky ze hry nebo rozpohybované prototypy tohoto fantasy RPG. Stále je pouze v rané fázi vývoje a ještě mnoho let daleko od vydání.

Zatím tedy víme jen tolik, že se vrátí buď nesnášená či oblíbená postava mága Solase, která bude středobodem dění. Že zavítáte do podvodní říše nebo kterak dabéři namluvili a na motion-capture nasnímali postavy Bellaria a Davrin. Technologie "motion matching" má prý zařídit realistické animace postav.

Tvůrci chtějí vytvořit příběh o tom, co se stane, když nemáte sílu a když lidé s patřičnou mocí nehodlají řešit nastalé problémy v herním světě. Příběh má být hodně zaměřen na postavy a na časté činění rozhodnutí.

Watch on YouTube

Read this next