Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak se budou v Dead Island 2 lámat kosti a trhat kůže

Názorná ukázka brutálního herního systému.

Na úvod nutno varovat, že toto je velmi násilné, brutální video, které nemá daleko k Soldier of Fortune 2. Ani jsme z něj raději nevytípali některé pasáže pro úvodní obrázek, protože by to byla dost silná káva...

Každopádně ti, kdo o to vyloženě stojí, mají ideální příležitost prozkoumat, jak se budou v dubnovém Dead Island 2 lámat kosti a trhat kůže.

Z Dambuster Studios si sedli s Game Informerem senior programátor renderování a technický umělecký ředitel, aby pověděli detaily o fungování (vlastního) procedurálního systému FLESH, který se právě na tyto oblasti zaměří:

Zombíci tady budou mít amputované končetiny, budou se válet v kalužích krve a vše je tak detailní, až to není úplně hezké na pohled:

Read this next