Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

K mání je rozšíření SIFU Arenas

+ startovní trailer, výčet obsahu.

Nastal konec března, což znamená, že je tady slíbené rozšíření Arenas pro loňský kung-fu hit SIFU, která rovněž poprvé vychází na Steamu a pro Xbox.

Aktualizace 1.20 zaplavila všechny platformy hry, do nichž přidává deset hodin další zábavy.

Startovní trailer níže pojednává o devíti nových lokalitách, 45 výzvách bez lítosti a pěti nových režimech: Capture, Performance, Survival, Time Attack a Manhunt.

Podrobný výčet změn a novinek je na homepage zde.

Read this next