Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Letmo poznejte Ryana z Dead Island 2

Krátký profil.

Mezi svátky nám byly přiblíženy dvě postavy z dubnového Dead Island 2.

Nyní se Ryan z této survival zombie akce ukázal i v krátkém, jen půlminutovém spotu:

Read this next