Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nový koncepční artwork Alan Wake 2

A pár detailů.

Studio Remedy zveřejnilo celkem jeden (!) nový koncepční artwork z Alan Wake 2, stále slíbeného na letošní rok.

Není to nějaký extra úžasný či vypovídající obrázek, pouze monochromatický strašidelný les, ale když je stále projekt zahalen mlhou, bereme cokoli.

V sumarizačním preview na Gamesradaru se objevilo pár drobných doplňujících informací.

Alan Wake 2 má být dosud největším titulem Remedy.

Prý bude opravdovým survival hororem. Finští vývojáři chtějí by se rádi zapsali do kroniky žánru zlatým písmem a nechali tam svou stopu navždy.

Hra má být přístupná novým hráčům, kteří neznají jedničku, ale klasicky tam bude i plno propojujících prvků s předchůdcem i s Control.

Read this next