Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nakažení démoni, jedovaté bestie a rozkládající se nestvůry z Total War: Warhammer 3

Kdo je Nurgle a jaká má vojska? + filmeček.

Nurgle, známý též jako Pán moru, je v únorové hře Total War: Warhammer 3 bohem Chaosu a nemocí, rozkladu, smrti a znovuzrození.

Nurglova vojska jsou ztělesněním tohoto zamořeného boha. Představují velice odolnou hradbu nakaženého masa se schopnostmi regenerace a vyžívají se v tom, když mohou nepřítele v kontaktním boji pomalu, ale jistě zničit jedem a strategickým oslabováním. Čím horší zranění tito zamoření válečníci v bitvě utrží, tím lepší bonusy si zpřístupní. Mezi tyto bonusy patří např. odporná schopnost Hniloba, přeslavná hniloba, která se řadami nepřítele šíří jako vysoce nakažlivý mor. V kampani se Nurgle snaží využít každé příležitosti šířit své odporné poselství. Jeho frakce dokáže vytvářet a šířit celou řadu morů a nepřátelé, kteří budou mít tu smůlu, že se jimi nakazí, utrpí různé postihy. Nurglova vojska v okolí za to naopak získají bonusy. Dále tyto frakce využívají periodické stavby, jež postupně rostou a umírají a mohou přivolávat nové, oslabené jednotky přímo do armád.

Watch on YouTube

Ku'gath Morový otec, hnijící morotvůrce, je jeden z Nurglových oblíbenců. Fascinuje ho vývoj nových nemocí a často podniká nájezdy do smrtelných světů, aby své čerstvé výtvory vyzkoušel na bojišti. Žene ho touha vytvořit dokonalou chorobu, která dokáže nakazit i samotné bohy.

Do bitvy jej na masivních nosítkách nosí obrovská hromada nurglingů. Tento smrdutý alchymista testuje nespočet svých hrozivých nákaz vystřelováním salv nakažených nurglingů do nepřátelských řad. Přestože je Ku'gath nafuklý a zamořený nemocemi, co se týče fyzické výdrže a schopnosti způsobovat těžká zranění v kontaktním boji i pomocí kouzel se vyrovná bohům.

Na Nurglovy démony je vskutku nechutný pohled. Jádro této shnilé armády tvoří odolná pěchota pro přední linie, jako jsou např. nositelé nákazy a roje odporných (ale také roztomilých) nurglingů. O ničivý kontaktní boj a podpůrná kouzla se pak stará ohavná válečná zvěř a vyšší démoni, jako např. Velcí nečistí, morové ropuchy a Nurglovy bestie.

Read this next