If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ukázky speciální verze Xbox Series X ve stylu Diablo 4

Ovšem jen do soutěží.

Microsoft se spolčil s Takeoff Studios, aby vytvořili vskutku unikátní model konzole Xbox Series X ve stylu Diablo IV.

Inspiroval se bronzovou sochou Gates of Hell od francouzského dobového autora Auguste Rodina.

Jak už to tak bývá, nebude nikde běžně k sehnání, dostanou se k tomu jen šťastlivci, kteří tento stroj vyhrají v některé ze soutěží v podporovaných regionech. Více informací zde.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Diablo IV

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Related topics
About the Author

Redakce

Contributor

Comments