If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Anno 1404

Na dovolenou do Orientu.

Budování a obchodování vždy neodmyslitelně patřilo k herní sérii Anno, stejně jako až pedantský přístup německých vývojářů, kteří se zejména v úvodních dvou dílech (Anno 1602 a 1503) doslova vyřádili na důmyslném a komplexním ekonomickém modelu hry. Třetí pokračování, v podobě Anno 1701, přineslo notně vylepšenou grafiku (tentokrát už ve 3D) a také řekněme odlehčený herní systém, který největší fandy trochu naštval, ale zase oslovil řadu úplně nových hráčů (i díky rozumnější obtížnosti) a dokázal zaujmout i na významném trhu v zámoří. V podobném duchu se tak logicky nese i čtvrté pokračování Anno 1404, jehož cíle nejsou zrovna skromné a směřují k hvězdným výšinám. Je to jasně vidět hned od prvních okamžiků ve hře a jen to dokládá, jak velký kus práce museli vývojáři z Related Designs odvést. Možná si teď říkáte, čím může tato herní série napočtvrté zaujmout více než kdy předtím? Odpověď je prostá – silným příběhem v nefalšované herní kampani. To, na co Anno 1701 tak trochu dojelo, je zde naopak hlavní herní nabídkou.

Vše začíná v zemi připomínající středověký evropský kontinent, kde vládne císař sužovaný neznámou chorobou. Ve snaze ukonejšit boha a dočkat se uzdravení se tento vladař rozhodne vybudovat obří katedrálu v jednom ze svých měst a zároveň uspořádat rozsáhlou křížovou výpravu do bezbožného východu, jenž je obýván orientálním obyvatelstvem a zcela odlišnou kulturou.

Pořádný přístav, základ pro dobré obchodování.

Vaším průvodcem, rádcem a pomocníkem v jedné osobě se od začátku hry stává postava Lorda Richarda Northburgha (bratranec jejího veličenstva) a aktivně spolupracujete na započaté stavbě katedrály, která spolyká neuvěřitelné množství materiálu. Zanedlouho poté se na scéně objevují i postavy kardinála Luciuse a nepříjemného chlapíka jménem Guy Forcas. Oba lační po krvi východních národů a pro křížovou výpravu naverbovali obrovskou armádu a nashromáždili rozsáhlé vybavení. Na rozkaz Guy Forcase, který je pověřen dohlížením nad výpravou, se i vy musíte velkou měrou podílet na válečných přípravách a následně odplout s ostatními na východ.

V této chvíli se začíná děj zajímavě rozvíjet, protože na pomezí, které odděluje evropskou krajinu a pouštní východ, se odehrají „nečekané“ zvraty a intriky. Z milého Guy Forcase se vyklube prvotřídní zločinec, který nechodí pro podrazy nijak zvlášť daleko a následně se postará i o zatčení samotného Lorda Richarda Northburgha. Ještě předtím sami zjistíte, že obyvatelé orientálního východu o žádnou válku nestojí a jde jim hlavně o mír a dobré živobytí. Vaše vlastní činy si naštěstí získávají úctu samotného Velkého vezíra Al Zahira a společnými silami se musíte pokusit odvrátit nesmyslnou válku a osvobodit vašeho ochránce Lorda Northburgha.

Orientální lodě rozhodně nejsou žádná ořezávátka.

Jestli se mi na kampani něco obzvláště líbilo, pak to určitě bylo ono střetávání dvou různých světů s podobně vyspělou kulturou. V řadě map tak mají severní části ostrovů travnatý porost a evropskou zástavbu, přičemž jen o něco jižněji se nachází vesměs písčité ostrovy s arabským obyvatelstvem a hlavně zcela odlišnou architekturou, nabídkou zboží a výrobními možnostmi. Vše je ale moc pěkně provázané, takže hráč zde dostává skoro jako na podnosu vlastně dva herní světy najednou. Východ tedy rozhodně neplní roli nějaké vycpávky, naopak je v mnohém důležitější než stará evropská domovina. Z pohledu hráče je navíc klíčové, že postupem času se vám odemykají nové stavební možnosti a vy pak můžete stavět svá města jak v evropském tak orientálním stylu.

Pokud řeknu, že lineární kampaň má pouze osm misí, nepůsobí to zrovna rozsáhlým dojmem. Věřte ale, že jeden takový scénář zabere kolikrát několik hodin, přičemž záleží i na stupni zvolené obtížnosti (před každou misí si lze vybrat ze tří úrovní). Příběhová kampaň vydrží rozhodně více než dvacet hodin normální hry, přičemž já sám jsem se vždy snažil hrát na co nejvyšší skóre a plnit prakticky všechny zadané úkoly. Během jedné mise můžete obdržet klidně i dvacet různých questů, které přicházejí postupně v závislosti na vývoji dění na mapě.

Stavba katedrály dá pěkně zabrat.

Vzhledem k tomu že celou tuto herní sérii tvoří budovatelský a obchodní koncept, asi nepřekvapí skutečnost, že většina úkolů má stejné zaměření. Je tedy nutné pro někoho vyrobit a dodat určité zboží, sehnat hory materiálu, vystavět nové osady na konkrétních místech apod. Zároveň se zde ale nacházejí i zpestřující úkoly, kdy například pátráte po ztracených dětech ze ztroskotaných lodí, bojujete s korzáry nebo si získáváte úctu orientálních vládců. Jinými slovy nejen obchodem a stavěním je živ hráč Anna 1404 a tak není divu, že i zde dochází k bojům a to na moři i souši. Díky tomu mi přišla kampaň velmi dobře vyvážená, a i když jsou zde místa, kde je to opravdu na dlouho, bavil jsem se výborně po celou dobu.

Záměrně jsem nezmínil fakt, že ze všeho nejdůležitější je se v každém scénáři starat o své hlavní město, respektive jeho obyvatele. Tohle nepatří k žádnému konkrétnímu úkolu, přesto se bez toho ve hře nikam nepohnete. Vzkvétající město je totiž hlavním zdrojem příjmu (vedle obchodu), přičemž peníze se získávají automatickým vybíráním daní a to od všech spořádaných obyvatel. Výši daní můžete do určité míry ovlivňovat speciálním „šoupátkem“ v uživatelském rozhraní, přičemž platí, že pokud vybíráte málo, jsou všichni šťastní. Naopak, když to přeženete, lidé se naštvou a město záhy opustí.

Peníze se musí pořád točit, takže co nakoupíme dneska?

Nejméně samozřejmě platí chudinská spodina neboli poddaní, proto je důležité snažit se udělat z chuďasů zámožné obyvatele, kteří přispívají do městské kasy odlišným objemem peněz. K tomu se dopracujete jedině skrze plnění životních potřeb všech vašich lidiček a až když mají vše, co chtějí, postoupí o úroveň výše. Zároveň se notně zkrášlí a rozrostou jejich domy a právě tímhle se zařadí do odlišné daňové kategorie. Z vesničana, jemuž kouká sláma z bot, se tak postupně může stát občan, dále patricij a nakonec i šlechtic. Háček je ovšem v tom, že s každým dalším stupněm dramaticky rostou i požadavky dané skupiny obyvatel.

Find out how we conduct our reviews by reading our review policy.

Tagged With

Comments

More Recenze

Latest Articles