Skip to main content
If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Co za potíže se řeší po startu Crackdown 3

Přímo ze zasedačky.

Při pouhých čtyřech tisících prodaných krabicovek v Británii se jeví poněkud úsměvně, že někomu vůbec stálo za to stoupnout si před kameru a povídat tam šest minut o své aktuální práci.

Nebyl to nikdo menší než výkonný producent a šéf programátorů, kteří plní úkol "co nejvíce otevřeně komunikovat s hráči".

Referují o známých problémech, které se vyskytují v Crackdown 3 v době vydání, tedy v pátek.

Jedná se o podporu skupin ve Wrecking Zone, nejasnosti okolo co-op uložených pozic či limit 30fps v co-opu na PC, resp. proč to takhle funguje:

Watch on YouTube

Read this next