If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Wolfenstein

BJ Blazkowicz opět zasahuje!

Americký agent BJ Blazkowicz je zase zpátky, v dalším dílu proslulé FPS série, situované do časů druhé světové války. V kůži tohoto hrdiny vás tak opět čeká likvidace velkého počtu německých vojáků a zároveň zastavení veskrze tradičního okultního úsilí, pomocí něhož chce Hitler změnit dějiny. Pročež se připravte na setkání s paranormálními aktivitami a podivně zmutovanými nepřáteli, nemluvě o alternativní dimenzi, skrze kterou budete muset často procházet.

Nový Wolfenstein byl v těchto dnech nabídnut ke krátkému osahání novinářům, k vyzkoušení přitom byla úvodní úroveň s názvem Hospital. Třebaže se "Wolf" tváří co další, veskrze lineární střílečka, nedá se jí upřít jisté kouzlo, pramenící mimo jiné ze skutečně povedeného audiovizuálního zpracování. Navíc má nemocnice, která je záhy napadena nemilosrdnými kreaturami s poznávacími znaky německé armády, díky klaustrofobicky koncipovaným interiérům, vybrané barevné paletě a všudypřítomnému zmaru a smrti skutečně výbornou atmosféru, což se dá vztáhnout i na samotnou konfrontační náplň.

Těžká pěchota

Potěší hromada stylových vizuálních efektů, jako je kouř a oheň, či krev, kterou se místy opravdu dvakrát nešetří. Občasná nutnost použití baterky pro lepší přehled v temnějších prostorách a vhodně vybrané hudební motivy umocňují napětí v přestávkách mezi střety s nepřáteli, kteří sice mají tradičně naskriptovaný vstup na scénu, ale co už. Kladně lze zhodnotit, že vaši protivníci mají tendence schovávat se za zdmi a objekty, střílet zpoza rohu, a nebo vám ozvláštnit žití umně hozeným granátem. Tento sice lze při dobrém načasování vrátit zpátky, ale spíše se vyplatí efektivně krýt, pro což mimo jiné využijete možnost přikrčení.

Asi nebude od věci v tomto kontextu zmínit herní interakci. Tvůrci implementovaná fyzika nabízí pohled kupř. na výbuch, jenž ve svém akčním rádiu může dramaticky změnit postavení určitých objektů, jako je nábytek (židle, postel, apod.). Uvedené určitě přispívá k realističtějšímu prožitku akce, v jejímž rámci je dále pamatováno na jednorázové předměty k použití. Vyjma tradičních střelných zbraní totiž lze dočasně sáhnout i po některých alternativních proprietách, jako je speciální kontejner, s následným zahozením na hlavu nejbližšího protivníka. Chtěl bych ještě připomenout, že hra se v případě možné interakce s okolním prostředím neváhá připomenout příslušnou ikonou. Takže rázem je vám jasné, že tahle skříňka či dveře jdou otevřít, předmět sebrat, spínač aktivovat, a nebo jde o NPC, se kterým je možné nakrátko hodit řeč. Ovšem zdaleka nejčastěji tu bude samozřejmě mluvit váš automat…

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

Find out how we conduct our reviews by reading our review policy.

In this article

Wolfenstein

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
About the Author
Comments