If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Forza Horizon 5 už umí i znakovou řeč

Nevídaná podpora pro handicapované.

Tyto úspěšné závody z loňského podzimu byly už dříve vzorným příkladem toho, jak má správně vypadat hra široce přístupná i handicapovaným.

Nyní se Forza Horizon 5 posunula ještě o něco dál, když od března přinesla podporu znakové řeči. Tedy něco, co zatím umí jen minimum her.

Americká a britská podoba bude k dispozici pro více než 300 filmečků ve hře a to po aplikaci nejnovější aktualizace.

Cover image for YouTube videoSign Language Support Comes to Forza Horizon 5

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article

Forza Horizon 5

Xbox One, Xbox Series X/S, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments